Już po raz ósmy spotkał się Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, któremu przewodniczy Marszałek Andrzej Buła.

W trakcie spotkania aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych dla działań w ramach FEO 2021-2027 omówili: Dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich Jacek Partyka, Zastępca Dyrektora Departamentu Małgorzata Kąpała oraz Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Tomasz Hanzel.

Tomasz Hanzel przedstawił także zasady Regionalnego Systemu Akredytacji Instytucji Otoczenia Biznesu dla województwa opolskiego.

Komitet Monitorujący to niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem, powołane 23 stycznia 2023. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe, pracodawcy, obserwatorzy, przedstawiciele związków zawodowych, a także Komisji Europejskiej – łącznie 59 osób.

Jego zadania to m.in. systematyczny przegląd wdrażania FEO, analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na wykonanie Programu, zatwierdzanie i aktualizacja kryteriów wyboru projektów oraz monitorowanie postępów dotyczących realizowania jego celów.

Kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się 21 marca.