Zakończył się oficjalnie projekt Mamy rady na odpady.

„Mamy rady na odpady” to kampania edukacyjna prowadzona w naszym województwie na temat gospodarowania odpadami, skierowana do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszego regionu, finansowana głównie z funduszy europejskich.

Projekt był realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Śląska Opolskiego, Związkiem Międzygminnym „Czysty Region” oraz Gminą Kędzierzyn-Koźle.

W ramach projektu odbyły się wycieczki tematyczne, pikniki ekologiczne, konkursy plastyczne i muzyczne, projekcje filmów edukacyjnych, warsztaty, szkolenia, akcje sprzątania, pokazy, wystawy, gry edukacyjne i ekospektakle.

Poprzez te działania mieszkańcy naszego regionu mogli wzbogacić swoją wiedzę na temat prawidłowego postępowania z odpadami, co może pomóc w poprawie czystości naszego otoczenia i – rzecz jasna – w ochronie przyrody.

Pieniądze na realizację projektu pochodziły z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, a unijne dofinansowanie projektu wyniosło prawie 3 miliony zł.