Pierwsi uczniowie szkół kształcenia zawodowego rozpoczęli staże uczniowskie w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe” przygotowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego, którego realizatorem jest Opolskie Centrum Edukacji.

Głównym celem projektu jest wsparcie uczniów, kadry i szkół z zespołów szkół kształcenia zawodowego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie dostępu do dobrej jakości edukacji, włączającego kształcenia zawodowego i szkolenia zawodowego, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami.

W ramach projektu przewidziano m.in. staże uczniowskie w nowoczesnych firmach dla 3500 uczniów. Zaplanowano również:
– specjalistyczne kursy zawodowe dla 312 uczniów w porozumieniu i według zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy,
– zajęcia warsztatowe w Laboratorium Branżowym OCE oraz w laboratoriach szkół wyższych,
– specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne z rozwoju kompetencji kluczowych,
– obozy naukowe i naukowo-sportowe,
– wyjazdy studyjne na targi branżowe,
– wyjazdy studyjne do lokalnych pracodawców.

Do projektu zaproszono 54 zespoły szkół kształcenia zawodowego.

Planowane dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 to blisko 27 mln zł.

Projekt oczekuje obecnie na ocenę ekspertów.