Spotkanie roczne Instytucji Zarządzających Programami Regionalnymi 2021-2027 z Komisją Europejską i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się 30 listopada w Warszawie.

Województwo opolskie reprezentowali:
– Jacek Partyka – Dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
– Małgorzata Kąpała – zastępca dyrektora departamentu
– Anna Halicka – kierownik Referatu Zarządzania i Programowania w DPF
– Joanna Piłat – pracownik referatu
– Michał Durzyński – zastępca Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Spotkanie obejmowało dwie części: tzw. sesję horyzontalną oraz spotkania bilateralne. Podczas sesji horyzontalnej poruszone zostały kwestie wspólne dla wszystkich programów polityki spójności, takie jak: aktualny stan wdrażania programów, spełnienie warunków wstępnych, działania komunikacyjno-promocyjne, działania związane ze wsparciem uchodźców oraz stan wdrażania.

Z kolei w ramach spotkań bilateralnych z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej KE, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczące każdego programu regionalnego, omawiane są kwestie specyficzne dla danego programu oraz ewentualne problemy w jego realizacji, a także podjęte środki zaradcze i planowane zmiany w Programie.

Opolska delegacja przedstawiła aktualny stan wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Województwo opolskie ma otrzymać w ramach tego programu rekordową kwotę 966 mln euro.