Około 500 milionów złotych samorząd województwa opolskiego przeznaczy na edukację w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027.

„Opolska pozytywna edukacja” obejmie trzy obszary:

1. Obszar społeczności szkolnej, czyli nauczyciele – uczniowie – szkoły

– to przede wszystkim zajęcia edukacyjne plus pomoce dydaktyczne, wsparcie idei edukacji włączającej i indywidualizacji nauczania, różnego rodzaju staże, kursy, szkolenia i studia podyplomowe, wspieranie nauczycieli i kadry zarządzającej, budowanie dobrostanu psychicznego, wsparcie infrastruktury opolskich szkół oraz stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

2. Obszar rynku pracy, czyli mieszkańcy, pracodawcy i ich pracownicy, organizacje pozarządowe

– najważniejsze działania to kursy i szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, doradztwo zawodowe i prawne, wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy, spotkania integracyjne, elastyczne formy zatrudnienia, wsparcie pracodawców i pracowników i kampanie edukacyjne.

3. Obszar rozwoju potencjału osobistego, czyli wszyscy mieszkańcy od 15 roku życia i organizacje pozarządowe

– to m.in. kursy i szkolenia już od 15 roku życia, studia podyplomowe, rozwijanie kompetencji i zmiana ścieżki kariery, wsparcie inicjatyw społecznych, wsparcie rozwoju sektora pozarządowego, inicjowanie aktywności młodzież, wspieranie idei wolontariatu oraz edukacja obywatelska.

Środki na edukację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(źródło: https://www.opolskie.pl/)