Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu szkolił wczoraj nasze Koleżanki i Kolegów z Powiatowych Urzędów Pracy w Województwo Opolskie.
  • Omawiali reguły naboru działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP.
To już druga edycja naboru.
Dzięki niemu pozostający bez pracy Opolanie będą mogli miedzy innymi wziąć udział w płatnych stażach, a nawet założyć działalność gospodarczą…
Nabór realizowany jest w ramach działania 5.1 “Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP” z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego.
Posty WUP na FACEBOOK