Lista beneficjentów RPO WO 2014-2020 – stan na 2 listopada 2023 r.

Zobacz aktualną Listę beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 – stan na 2 listopada 2023 r.

Zawsze aktualną Listę beneficjentów możesz znaleźć w zakładce O Programie / Poznaj projekty / Lista beneficjentów