Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 pt. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE dla okresu 2021-2027.

Celem szkolenia jest Wsparcie potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) w zakresie najnowszych rozwiązań dot. kwalifikowalności wydatków oraz różnic w stosunku do okresu programowania 2014-2020. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobyć umiejętności niezbędne do aplikowania o nowe środki, rozliczania wniosków o płatność, przygotowania do rozliczania projektów w latach 2021-2027.

Dzięki szkoleniu każdy z uczestników pozna m.in.:

  • podstawy prawne kwalifikowalności wydatków;
  • ogólne warunki kwalifikowalności wydatków (m. in. okres kwalifikowalności, warunki kwalifikowalności, wydatki niekwalifikowane, cross-financing, rozliczanie efektów projektu i reguła proporcjonalności, trwałość projektu);
  • szczegółowe warunki kwalifikowalności (zasada faktycznego ponoszenia wydatków, wkład niepieniężny, zakup nieruchomości, podatek od towarów i usług, amortyzacja i leasing);
  • zamówienia w ramach projektu wraz z omówieniem zmian w stosunku do perspektywy 2014-2020;
  • uproszczone metody rozliczania wydatków;
  • szczegóły dot. kosztów pośrednich.

Realizator szkolenia: „WIK CONSULTING”

Prowadzący szkolenie: Wojciech Masłowski

Prowadzący doświadczenie trenerskie gromadzi od 1999 roku. Od 2004 roku pozyskuje dofinansowania i prowadzi lub rozlicza projekty dla przedsiębiorstw, Jednostek Samorządu Terytorialnego i ich jednostek podległych.  Współpracował z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, MSWiA, Centrum Projektów Europejskich, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, PFRON oraz kilkoma Urzędami Marszałkowskimi na terenie kraju. W latach 2008 -2014 był trenerem kluczowym ROEFS w Poznaniu, a w 2011 roku również w Słupsku, Koninie, Sieradzu i Lesznie. Obecnie nadal zajmuje się rozliczaniem projektów oraz szkoleniami dla wnioskodawców, beneficjentów i jednostek pośredniczących. Do tej pory przeprowadził ponad 500 szkoleń z tematyki funduszy europejskich, w których wzięło udział ponad 7500 uczestników z ponad 650 podmiotów z terenu całego kraju.

Szkolenie odbędzie się w terminie 23 listopada 2023 r. w godz. 9.00 – 14.00

Szkolenie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Hallera 9
w Opolu.

Formularz zgłoszeniowy

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń (limitowana liczba uczestników – maks. 50 osób).

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresemeuropejskie@opolskie.pl