Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 pt. Zasada konkurencyjności w perspektywie 2021-2027: zasady udzielania zamówień w projektach UE.

Celem szkolenia jest wsparcie potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027), w zakresie udzielania zamówień dofinansowanych ze środków unijnych dla okresu 2021-2027 z uwzględnieniem zasady konkurencyjności, w oparciu o Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Ponadto uczestnikom spotkania zaprezentowane zostaną podstawowe informacje oraz praktyczne wskazówki dot. realizacji GPP – zielonych zamówień publicznych oraz horyzontalnej zasady DNSH.

Dzięki szkoleniu każdy z uczestników pozna m.in.:

  • podstawy prawne i wytyczne dotyczące realizacji zadań w zakresie przeprowadzania procedur udzielania zamówień;
  • zmiany w zasadach udzielania zamówień w projektach UE;
  • obowiązki beneficjenta w zakresie udzielania zamówień w kontekście zasad określonych w Wytycznych;
  • praktyczne aspekty korzystania z bazy konkurencyjności;
  • podstawowe informacje oraz praktyczne wskazówki dot. realizacji GPP – zielonych zamówień publicznych oraz horyzontalnej zasady DNSH.

Realizator szkolenia: „Kancelaria Doradcza PROGRESSIO Przemysław Kuderczak”

Prowadzący szkolenie: Przemysław Kuderczak

Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doradca Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Praktyk zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających. Posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w temacie zamówień publicznych. Ekspert/doradca w projekcie PARP „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Szkoleniowiec w projektach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „zamówienia publiczne dla JST”. Wykładowca dwóch edycji studiów podyplomowych
z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego (przeprowadził ponad 130 godzin wykładowych) oraz czterech edycji studiów podyplomowych z Funduszy UE na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor artykułów w fachowej prasie doradczej z Zamówień Publicznych. Zrealizował około 4000 h szkoleniowych, wykładowych oraz doradczych.

Szkolenie odbędzie się w terminie 14 listopada 2023 r. w godz. 9.00 – 14.00, miejsce: Sala audytoryjna, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (ul. Hallera 9, Opole) 

Szkolenie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Formularz zgłoszeniowy (14.11.2023 r.)

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń (limitowana liczba uczestników – maks. 50 osób/ szkolenie).

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresemeuropejskie@opolskie.pl 

tel.: 77 54 16 279