„Opolskie pracuje elastycznie” to projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Realizacja projektu

  • I edycja: 2023 – 30.06.2025
  • II edycja: 01.2025 – 30.06.2027
  • III edycja: 01.2027 – 30.06.2029

Elastyczne formy zatrudnienia powstały, aby pomóc sprostać wymaganiom współczesnej gospodarki i w odpowiedzi na potrzeby różnych organizacji, instytucji oraz przedsiębiorstw, które na poszczególnych etapach rozwoju wymagają zastosowania elastycznego zatrudnienia.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie zasobów rynku pracy i likwidacja przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia tj.:

  • poprawić sprawność zarządzania w podmiotach gospodarczych (szkolenia, usługa analityczno-doradcza)
  • dostosować funkcjonowanie firm do zmieniającej się sytuacji demograficznej i społeczno-gospodarczej (wsparcie finansowe)
  • przygotować pracodawców i pracowników do wdrożenia zmian w zakresie form i warunków pracy (szkolenia, usługa analityczno-doradcza).

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #OpolskiePracujeElastycznie #FEO2021-2027 #FunduszeEuropejskieDlaOpolskiego #WUPwOpolu