Informator Europejski nr 10/2023

Szanowni Państwo,
pod poniższym adresem przekazujemy 10 numer Opolskiego Informatora Europejskiego (10/2023):

Informator Europejski nr 10/2023

Życzymy przyjemnej lektury!

Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
e-mail: pife.opole@opolskie.pl 
tel. 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722

Znajdź nas na:
https://www.facebook.com/EuropejskieOpolskie/