160 tysięcy zł na pierwszą w regionie pracownię robotyki dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu, 80 tysięcy zł na doposażenie pracowni fotografii i multimediów dla Zespołu Szkół nr 1 w Kluczborku, 50 tysięcy na nową pracownię fryzjerską dla Zespołu Szkół nr 1  im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu oraz 50 tysięcy zł na doposażenie pracowni elektronicznej i samochodowej dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach – to pieniądze, które szkoły te otrzymały w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – 2”.

Projekt ten, dofinansowany z unijnych pieniędzy, rozpoczął się w 2020 roku, a zakończy w roku bieżącym. Jego główne cele to m.in.:

– modernizacja bazy warsztatowej opolskich szkół zawodowych
– stypendia i wsparcie dla 3900 uczniów
– rozwój sieci dokształcania i rozwoju zawodowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
– realizacja specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów
– a także wyjazdy na targi branżowe i wyjazdy studyjne.

Uczestnikami projektu są:

– uczniowie
– nauczyciele kształcenia zawodowego
– nauczycie-doradcy edukacyjno-zawodowi
– instruktorzy praktycznej nauki zawodu

Dzięki temu projektowi uczniowie mogą zdobyć nowa wiedzę, doświadczenie i nowe kompetencje, zwiększając tym samym swoje szanse na rynku pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, a unijne dofinansowanie to ponad 20 mln. zł