DNSH („Do No Significant Harm”) w perspektywie finansowej 2021-2027 skierowane Beneficjenta oraz administracji.

PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA :
Celem podręcznika jest dostarczenie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej zasady DNSH i jej zastosowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Zawarto w nim również rekomendacje, które mogą stanowić wsparcie dla beneficjentów w procesie składania wniosków o dofinansowanie projektów pod kątem spełnienia przedmiotowej zasady. Podręcznik skierowany jest do beneficjentów, którzy będą składać wnioski w konkursach na przedsięwzięcia finansowane ze środków UE.

DNSH PODRĘCZNIK dla BENEFICJENTA

PODRĘCZNIK DLA ADMINISTRACJI:
Podręcznik skierowany jest do pracowników instytucji publicznych (w tym administracji centralnej oraz samorządowej), którzy będą odpowiedzialni za prowadzenie konkursów na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE, w tym realizowanych m.in. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, oraz wybór przedsięwzięć do realizacji w trybie pozakonkursowym.

DNSH PODRĘCZNIK DLA ADMINISTRACJI