18 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania znajduje się tutaj.