W ramach projektu pn. „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne” przygotowano aplikację na telefon, która pozwala zwiedzać okolicę na miejscu lub wirtualnie.

W aplikacji zawarte są treści i multimedia, które poprowadzą po najciekawszych punktach na przyrodniczej mapie Gminy Lasowice Wielkie i Gminy Pokój.

Wartość projektu zrealizowanego w ramach RPO WO 2014-2020 wyniosła ponad 4 i pół miliona zł, z czego unijne dofinansowanie to ponad 3 mln 800 tys. zł.

Aplikację można pobrać ze strony https://bioroznorodnosc.digitalholding.pl/