Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu podsumował projekt „Opolskie dla Rodziców i dzieci”, finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt miał trzy edycje, a skorzystały z niego 1092 osoby. Jego wartość wyniosła blisko 12 mln zł.
Uczestnikami projektu były osoby opiekujące się dziećmi do lat 3 pracujące i będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim, lub osoby osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący).
Maksymalny finansowany koszt opieki w żłobku wyniósł 1100 zł na miesiąc (czyli 13 200 zł na rok).