Boisko sportowe przebudowane na boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grodkowie otworzył oficjalnie dziś Marszałek Andrzej Buła.

Prace przy przebudowie boiska obejmowały wykonanie m.in.:
• bieżni
• rzutni do pchnięcia kulą
• nawierzchni boiska i wokół boiska
• wiaty dla zawodników (z miejscami dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim)
• placu zabaw dla dzieci i młodzieży
a także
• montaż wyposażenia boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego.

Boisko to to część projektu pn. „Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej na terenie Gminy Grodków – rewitalizacja obiektów sportowych: kompleks lekkoatletyczny, Otwarta Strefa Aktywności i boisko przy PSP nr 1 w Grodkowie”. Unijne środki, które dofinansowały ten projekt, wyniosły blisko 700 tysięcy zł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Gmina Grodków zrealizowała łącznie 10 projektów.