Ścieżkę pieszo-rowerową wybudowaną w ramach projektu „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” otworzył dzisiaj oficjalnie Marszałek Andrzej Buła.

Projekt Partnerski zrealizowany został przez Gminę Popielów wraz z Gminą Lewin Brzeski oraz Województwem Opolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Prace obejmowały m.in. budowę asfaltowych ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem, a także parkingów Bike&Ride. Wzdłuż ścieżki zostały posadzone drzewa. Całkowita długość ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w tej części projektu wyniosła ponad 20 km.

Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na obszarze Aglomeracji Opolskiej, na skutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego.