Informujemy, że na portalu PFE są dostępne Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 zatwierdzone przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudę.

 

Wytyczne te będą obowiązywać od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim.

 

Wszystkie szczegóły znajdują się tutaj:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-informacji-i-promocji-funduszy-europejskich-na-lata-2021-2027/