Slajder na stronie (1)

Jeśli zrealizowałeś innowacyjny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, w tym z programu Interreg, to  możesz sięgnąć po europejską nagrodę REGIOSTARS 2023! 

Komisja Europejska przyjmuje zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu, promującego interesujące projekty współfinansowane z UE przyczyniające się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Zgłoś swój projekt w jednej z 6 kategorii:  

  1. Konkurencyjna i inteligentna Europa
  2. Zielona Europa
  3. Europa połączona
  4. Europa społeczna i inkluzywna
  5. Europa bliżej obywateli
  6. Temat roku: Europejski Rok Umiejętności 2023

Nagrodą dla laureata z każdej kategorii jest lokalna kampania komunikacyjna realizowana we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) promująca nagrodzone działania w danym regionie.

Finaliści zostaną zaproszeni na ostateczny etap selekcji podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli, ich zadaniem będzie:

  • przedstawienie krótkiej prezentacji projektu przed jurorami i publicznością
  • przeprowadzenie krótkiej dyskusji panelowej z jurorami.

Przed tym etapem każdy z Finalistów weźmie udział w szkoleniu z komunikacji.

Aplikacje możesz przesłać do 31 maja 2023 r. wyłącznie za pomocą platformy internetowej REGIOSTARS.

Z jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów, których realizacja nastąpiła po 1 stycznia 2014 r. i które zostały ukończone. Zgłoszenia mogą przesyłać kierownicy/promotorzy projektów po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej.

Dodatkowe informacje na temat REGIOSTARS znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Jeśli masz pytania związane z procesem aplikacji, zajrzyj do przewodnika.

Zdobywcy nagród REGIOSTARS zostaną ogłoszeni 16 listopada br. podczas ceremonii w Ostrawie w Czechach.