2 projekty z dodatkowym, unijnym  dofinansowaniem. Taką decyzję podjął Zarząd Województwo Opolskie na poniedziałkowym posiedzeniu. Dodatkowe środki trafią do Gmina Krapkowice i Gmina Dobrzeń Wielki oraz Gmina Prudnik na realizację projektów w zakresie strategii niskoemisyjnych:

“Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”

Liderem Projektu jest Miasto Opole, a Partnerami: Gmina Krapkowice, Gmina Prószków , Gmina Dobrzeń Wielki oraz Gmina Gogolin.

 Dodatkowe środki trafią na:

-Budowę ścieżki rowerowej po starym śladzie kolejowym od autostrady A4 do granicy Gminy Krapkowice;

-Przebudowę istniejącego parkingu do pełnienia funkcji park&bike&ride w Gminie Krapkowice;

-Przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz budową oświetlenia i parkingu Bike & Ride wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

 “Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym”

Liderem projektu jest Gmina Głuchołazy, a partnerami: Gmina Biała, Gmina Otmuchów,  Gmina Prudnik.

 Dodatkowe środki trafią na:

-Budowę Centrum przesiadkowego w Prudniku przy ul. Kościuszki.