Informacje o spotkaniu online
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium dotyczącym aktualnie trwającego naboru do działania 2.32 Kredyt technologiczny programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Kredyt technologiczny FENG 2021-2027 to instrument wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć innowacyjną technologię i na jej podstawie rozpocząć produkcję towarów/świadczenie usług, które są nowe lub znacząco ulepszone.

Wsparcie ma formę premii technologicznej wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Służy ono częściowej spłacie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku kredytującym współpracującym z BGK. Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony na finansowanie wydatków niezbędnych do wdrożenia na rynek innowacji produktowych lub usługowych, w wyniku zastosowania nowej technologii.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się na stronie: https://www.bgk.pl/.

Spotkanie online odbędzie się 11 maja 2023 r. o godz. 10:00.

Webinarium moderować będzie Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu. O Kredycie technologicznym opowie ekspert z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Osoby zainteresowane udziałem w webinarium prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: info@opolskie.pl do 10 maja 2023 r. Na koniec rekrutacji wyślemy Państwu na adres e-mail potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.  W przypadku dużej liczby chętnych, zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji. Udział jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy

Link do platformy, na której odbędzie się webinarium, zostanie wysłany do uczestników najpóźniej w dniu wydarzenia.

Dla kogo
Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Polski.

Program spotkania
10:00-10:10 Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematu spotkania, kwestie organizacyjne – pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu
10:10-10:20 Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim oraz usług informacyjnych programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu
10:20-11:20 Omówienie naboru wniosków do działania 2.32 Kredyt technologiczny FENG 2021-2027, w tym: kto może ubiegać się o dofinansowanie; jakie projekty mogą zostać dofinansowane; jakie koszty mogą być kwalifikowane; jaki jest poziom dofinansowania; jakie są kryteria wyboru projektów – przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego
od 11:20 Pytania, podsumowanie spotkania

Organizator
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Leona Powolnego 8, 45-078 Opole
tel.: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722
e-mail: info@opolskie.pl