Nabór na EKSPERTÓW REGIONALNYCH do oceny projektów składanych w ramach Programu Interreg Czechy– Polska 2021-2027

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór na EKSPERTÓW REGIONALNYCH do oceny projektów składanych w ramach Programu Interreg Czechy– Polska 2021-2027.

Nabór dotyczy ekspertów do oceny projektów składanych w ramach następujących Priorytetów i celów szczegółowych Programu:

Priorytet 1. Zintegrowany system ratownictwa i środowisko:

  • cel szczegółowy 1.1 Ratownictwo
  • cel szczegółowy 1.2 Środowisko

Priorytet 2. Turystyka

Priorytet 3. Transport:

  • cel szczegółowy 3.1 Mosty
  • cel szczegółowy 3.2 Drogi
  • cel szczegółowy 3.3 Kolej
  • cel szczegółowy 3.4 Rozwój transportu publicznego i indywidualnego

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców:

  • cel szczegółowy 4.1 Zwiększanie sprawności administracji publicznej
  • cel szczegółowy 4.2 „People to people”

Priorytet 5. Przedsiębiorczość.

Kandydat na eksperta regionalnego może zgłosić swoją kandydaturę jednocześnie w więcej niż jednym Priorytecie/celu szczegółowym.

Więcej informacji o zasadach Programu oraz szczegółowych opisach Osi Priorytetowych znajduje się pod adresem www.cz-pl.eu.

Szczegółowe informacje na temat wymagań dla kandydatów na ekspertów oraz dokumentów, jakie powinien zawierać wniosek o wpis na listę kandydatów dostępne są pod adresem:
https://bip.opolskie.pl/2023/03/nabor-na-ekspertow-regionalnych-do-oceny-projektow-skladanych-w-ramach-programu-interreg-czechy-polska-2021-2027/

Informacje dotyczące naboru oraz Programu można uzyskać pod numerami telefonów:  77 44 45 512, 77 44 45 511

Zapraszamy do udziału w naborze!