2 marca odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, któremu przewodniczy Marszałek Andrzej Buła.

W trakcie spotkania m.in. powołana została Grupa robocza ds. Regulaminu Komitetu, omówiono też kryteria wyboru projektów dla wszystkich działań FEO 2021-2027.

Najważniejsze zagadnienia dotyczące tych kryteriów omówili Dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich Jacek Partyka Zastępca Dyrektora Departamentu Małgorzata Kąpała i Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Maciej Kalski.

Podczas posiedzenia przyjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów formalnych, merytorycznych uniwersalnych i szczegółowych, środowiskowych oraz negocjacyjnego dla wszystkich działań FEO 2021-2027 w zakresie EFRR i EFS.

Zatwierdzenie kryteriów dotyczyło także projektów na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Komitet Monitorujący to niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej, świata nauki Komisji Europejskiej, a także partnerzy społeczni i gospodarczy – łącznie 59 osób.

Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowano na 23 marca.