Giełda Partnerstw Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027

8 marca 2023 r. w godzinach 10:30 do 14:30 w Sali Pegasus, RCO, Jeremenkowa 40b, Olomouc odbędzie się Czesko-Polska Giełda Partnerstw.

Giełda skierowana jest do podmiotów z Polski i Czech zainteresowanych realizacją partnerskich projektów na pograniczu polsko-czeskim. Uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania nowych kontaktów partnerskich oraz poszukiwania inspiracji do przygotowania wspólnych projektów transgranicznych.

Zapewniamy tłumaczenie dla uczestników z Polski i Czech oraz wsparcie ekspertów merytorycznych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailowo na adres: js.olomouc@crr.cz do 3 marca 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:
https://www.cz-pl.eu/pl/blog/22/gielda-partnerstw-programu-interreg-czechy-polska-2021-2027

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność miejsc.