Litewska Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiedzialna za realizacji innowacji społecznych na poziomie unijnym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plus ogłosiła pierwszy konkurs pilotażowy dotyczący realizacji inicjatywy ALMA.

Budżet przewidziany w konkursie to 15 mln euro. Nabór wniosków trwa od 15 grudnia 2022 r. do 15 marca 2023 r. Wnioski mogą składać wszystkie organizacje z siedzibą w UE, które chcą realizować inicjatywę ALMA.

Konkurs ma na celu przygotowanie i wdrożenie inicjatywy ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve), której założeniem jest promowanie wzmocnienia pozycji społecznej młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Działania podejmowane w ramach ww. inicjatywy mają pomóc  im w integracji ze społeczeństwem, a ostatecznie w znalezieniu drogi do rynku pracy poprzez połączenie wsparcia dla kształcenia, szkolenia zawodowego lub zatrudnienia w kraju pochodzenia z doświadczeniem związanym z praktyką zawodową w innym kraju UE. Indywidualny coaching i doradztwo będą oferowane na wszystkich etapach tej inicjatywy.

Celem tej inicjatywy jest nie tylko poprawa umiejętności, wiedzy i doświadczenia młodych ludzi, ale także zwiększenie ich pewności siebie. W Polsce inicjatywa ta będzie również realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z poziomu regionalnego w ramach Programów Regionalnych.

Projekty w ramach inicjatywy ALMA są realizowane w partnerstwie i ścisłej współpracy między organizacjami wysyłającymi i przyjmującymi, w tym publicznymi i prywatnymi służbami zatrudnienia, służbami socjalnymi, organizatorami szkoleń, młodzieżą i innymi organizacjami, które pomagają w wyborze uczestników.

Konkurs ogłoszony przez Litewską Agencję EFS jest de facto pilotażem realizacji tej inicjatywy i będzie doskonałą okazją dla organizacji uczestniczących do zdobycia doświadczenia we współpracy europejskiej oraz do poprawy i poszerzenia kompetencji i umiejętności swoich pracowników.

Dokumentacja konkursowa i wszystkie szczegółowe informacje o konkursie znajdują się tutaj.

W przypadku szczegółowych pytań o konkurs informacji udziela wyłącznie Litewska Agencja EFS i można pisać na adres: ALMA@esf.lt

 

źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl