4 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 8607/2023 zatwierdził zaktualizowaną Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Zaktualizowana lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.