Drugie spotkanie Grupy roboczej ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, powołanej przez Marszałka Andrzeja Bułę, odbyło się dziś w Sali „Orła Białego” Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas spotkania przewodniczącym Grupy został wybrany Piotr Tarapata z Urzędu Miasta w Grodkowie, Prezes Stowarzyszenie Pozytywni Klub Myśli Społecznej Inicjatywy – Nysa, wiceprzewodniczącą została szefowa opolskiej Solidarności Cecylia Gonet, natomiast sekretarzem wybrano Joannę Piłat z Departamentu Funduszy Europejskich UMWO. Nowym członkiem Grupy został Zastępca Burmistrza Brzegu Bartłomiej Kostrzewa.

W spotkaniu wziął udział m.in. Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWO Jacek Partyka, który przedstawił zasady realizacji projektów oraz działania w nowym programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Omówił także zmiany w regulaminie Grupy.

Celem działania Grupy jest poprawa efektywności i skuteczności wdrażania programu. Grupa została powołana na czas realizacji FEO i jest organem konsultacyjnym w zakresie realizacji poszczególnych etapów FEO 2021-2027.

W skład Grupy roboczej wchodzą przedstawiciele:
-Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,

-Subregionów Województwa Opolskiego,

-organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczegóIności organizacji pozarządowych i podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska,

-partnerów społeczno-gospodarczych.

Grupa robocza FEO 2021-2027

Grupa robocza FEO 2021-2027 2 Grupa robocza FEO 2021-2027 3