PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych otwarto dzisiaj Karczowie w gminie Dąbrowa. W oficjalnej ceremonii uczestniczył Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich .

Prace obejmowały m.in. utwardzenie i wybrukowanie powierzchni, przygotowanie drogi dojazdowej, wykonanie instalacji elektrycznej, przyłącza wodnego i kanalizacyjnego, ogrodzenie placu i montaż bramy wjazdowej, a także wagi samochodowej i kontenerów. Zakupiono również wyposażenie PSZOKa.

Projekt został zrealizowany w ramach działania  5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi, a unijne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 999 984,57 zł co stanowiło 73,95% ogólnej wartości projektu.

W ramach RPO WO 2014-2020 w ramach w/w działania liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dotychczas osiągnęła 35, co przełożyło się na blisko 355 tys. osób które mogą teraz korzystać z PSZOK-ów.
Natomiast ogólna wartość dofinansowania projektów wyniosła blisko 29 mln zł.

aba3a368-b0f9-46db-bf8b-de33e4db7d2e

be0f7909-ca9c-491b-adcd-840120a63469