Informacje o spotkaniu online

Podczas spotkania przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące instrumentu Innovation Coach, realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I.

Projekt oferuje usługę edukacyjno-informacyjną polegającą m.in. na eksperckiej analizie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa oraz wskazaniu ścieżki zwiększenia innowacyjności. To nie tylko pierwszy krok do stworzenia innowacji w firmie, ale także możliwość przygotowania się do pozyskania funduszy europejskich na ten cel.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://www.innovationcoach.pl/. W tym roku zostały już ostatnie wolne miejsca dla zainteresowanych firm.

Spotkanie online odbędzie się 19 października 2022 r. o godz. 10:00.

Webinarium moderować będzie Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Opolu. O Innovation Coach opowiedzą eksperci z Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 17 października br.
wypełnionego formularza zgłoszeniowego, a następnie otrzymanie na adres e-mail potwierdzenia od organizatora (na koniec rekrutacji). W przypadku dużej liczby chętnych, organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji lub wyznaczenia kolejnego terminu webinarium. Udział jest bezpłatny.

Link do platformy, na której odbędzie się webinarium, zostanie wysłany do uczestników najpóźniej w dniu wydarzenia.

Dla kogo

Dla przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzać innowacje, ale brakuje im doświadczenia w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy nie korzystali wcześniej ze środków europejskich.

Program spotkania

  • 10.00–10.10 Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematu spotkania, kwestie organizacyjne
  • 10.10–10.20 Ogólne informacje na temat instrumentu Innovation Coach
  • 10.20–10.45 Zasady uczestnictwa dla przedsiębiorców
  • 10.45–10:55 Oferta Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
    w województwie opolskim
  • od 10:55 Pytania i odpowiedzi, podsumowanie spotkania

Organizator

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Leona Powolnego 8, 45-078 Opole
tel.: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722
e-mail: info@opolskie.pl