28 września 2022 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków