Spotkanie Grupy roboczej ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Dnia 26.09.2022r. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, powołanej przez Marszałka Andrzeja Bułę.
Celem działania Grupy jest poprawa efektywności i skuteczności wdrażania programu. Grupa została powołana na okres realizacji FEO i jest organem konsultacyjnym w zakresie realizacji poszczególnych etapów FEO 2021-2027
W skład Grupy roboczej wchodzą przedstawiciele:
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  • Subregionów Województwa Opolskiego,
  • organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności organizacji pozarządowych i podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska,
  • partnerów społeczno-gospodarczych.
W spotkaniu wzięła udział m.in. Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Karina Bedrunka, która omówiła główne założenia (osie priorytetowe) programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Skład grupy roboczej 1
Skład grupy roboczej 2
Skład grupy roboczej 3