Podejście do rewitalizacji w województwie opolskim

Każda interwencja publiczna mająca wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny samorządów jest kluczowa. Podejmowanie  zadań  związanych  z  rewitalizacją  z pewnością do niej należy. Proces ten niesie za sobą niezwykle ważną ideę łączenia wszystkich jej uczestników w ożywienie społeczne i gospodarcze miast, gmin i dzielnic, a także poprawę komfortu życia społeczności lokalnych. Zachęcamy do zapoznania się z referatem pt. Rewitalizacja w wymiarze społeczno-gospodarczym i przestrzennym europejskiej polityki spójności. Doświadczenia województwa opolskiego autorstwa Pani dyrektor dr inż. Kariny Bedrunki z Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. To ważny przegląd podejścia do rewitalizacji na przestrzeni, aż trzech okresów programowania UE, dzięki któremu możemy dowiedzieć się jakie możliwości zmiany miało i ma województwo opolskie dzięki Funduszom Europejskim.

Referat jest dostępny na stronie www.rpo.opolskie.pl (link aktywny do zakładki https://rpo.opolskie.pl/?cat=31 )