1 września 2022 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowy wykaz z projektem znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów