Webinarium „Dotacje z POWERem – wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia” w województwie opolskim – 18.08.2022

Webinarium „Dotacje z POWERem – wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia” w województwie opolskim

Informacje o spotkaniu

Podczas webinarium będzie można uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się 18 sierpnia 2022 r. o 11:00.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  (do 17 sierpnia do 14:00) i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Link do platformy, na której odbędzie się wydarzenie, zostanie wysłany w osobnej wiadomości w dniu wydarzenia.

Webinarium moderowane będzie przez pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego w Nysie. Informacje na temat wsparcia przedstawi specjalista z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Dla kogo

Zapraszamy osoby fizyczne z województwa opolskiego zamierzające założyć działalność gospodarczą będące w wieku do 30 roku życia, pozostające bez pracy (osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy).

Program spotkania

  • 11:00–11:10 Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematu spotkania, kwestie organizacyjne;
  • 11:10–11:20 Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim – pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Nysie;
  • 11:20–11:50 Projekt „Opolskie dotacje z Powerem” – omówienie procesu rekrutacji oraz regulaminu przyznawania dotacji – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu;
  • 11:50–12:00 Pytania i odpowiedzi.


Organizator webinarium
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie
Słowiańska 19, 48-300 Nysa
tel. (77) 44 82 586; 44 89 963
e-mail lpi.nysa@opolskie.pl