Już jest dostępne – sprawozdanie z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 za 2021 rok.
 Poznajcie szczegóły związane z wydatkowaniem Funduszy UE w województwie opolskim, w ubiegłym roku.
 Dokumenty znajdziecie:
Życzymy przyjemnej lektury!