Realizacja strategii niskoemisyjnych w Subregionie Północnym Województwa Opolskiego.

Artykuł o kolejnym projekcie #FunduszeUE z Województwa Opolskiego opublikowany został na stronie Komisji Europejskiej 🇪🇺
Na stronie https://ec.europa.eu/…/public-transport-and-cycle-paths…
możecie przeczytać (w języku ang.🇬🇧) o realizacji strategii niskoemisyjnych
w Subregionie Północnym Województwa Opolskiego.
Liderem projektu jest Powiat Kluczborski.

Poza administracją publiczną trzech powiatów uczestniczących w projekcie, w prace zaangażowane są władze 11 gmin wchodzących w skład tych powiatów: w powiecie kluczborskim, gminy Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie i Wołczyn; w powiecie oleskim gminy Dobrodzień, Olesno, Praszka, Rudniki i Zębowice; oraz w powiecie namysłowskim gminy Namysłów i Pokój.

Działania realizowane w ramach projektu powinny zachęcać mieszkańców wszystkich tych obszarów do korzystania, tam gdzie to możliwe, z transportu publicznego
i niezmotoryzowanego zamiast samochodów. Zmniejszy to natężenie ruchu zmotoryzowanego w centrach obszarów miejskich, a tym samym zmniejszy spaliny, kurz i hałas generowany przez pojazdy. Dzięki temu lokalne społeczności odniosą korzyści z czystszego powietrza i lepszej jakości życia.

Zapraszamy do lektury!