Ogłosiliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi (PSZOK).

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.