Informacje o spotkaniu

Podczas webinarium będzie można uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Spotkanie obędzie się 5 lipca 2022 r. o 12:00.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do 4 lipca do 14:00) i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Link do platformy, na której odbędzie się wydarzenie, zostanie wysłany w osobnej wiadomości w dniu wydarzenia.

Webinarium moderowane będzie przez pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego w Nysie. Informacje na temat wsparcia przedstawi specjalista z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Dla kogo

Zapraszamy osoby fizyczne z województwa opolskiego zamierzające założyć działalność gospodarczą będące w wieku do 30 roku życia, pozostające bez pracy (osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy).

Program spotkania

12:00–12:10 Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematu spotkania, kwestie organizacyjne
12:10–12:50 Projekt „Opolskie dotacje z Powerem” – omówienie procesu rekrutacji oraz regulaminu przyznawania dotacji – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
12:50–12:55 Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim – pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Nysie.


Organizator webinarium
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie
Słowiańska 19, 48-300 Nysa
tel. (77) 448 99 63
e-mail lpi.nysa@opolskie.pl