Wychodząc na przeciw zaleceniom Komisji Europejskiej, dotyczącym widocznego eksponowania źródła finansowania projektów unijnych oraz właściwego prowadzenia działań promujących Fundusze Europejskie, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało zbiór takich zaleceń w postaci listy kontrolnej dla beneficjentów, organizujących wydarzenia informacyjno-promocyjne poświęcone FE.

Aby zapewnić przestrzeganie zasad spójnego przekazu oraz eksponowania symboli Unii Europejskiej proponowana lista  zawiera zalecenia odpowiedniego oznaczania, komunikowania, promocji wydarzeń i działań poświęconych Funduszom Europejskim oraz poprawnej współpracy z przedstawicielami KE.
Lista kontrolna dla beneficjentów organizujących wydarzenia dotyczące Funduszy Europejskich.