20 sierpnia 2015 r. Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 zatwierdził Strategię komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020. Jest to dokument regulujący zasady prowadzenia polityki komunikacyjnej w ramach RPO WO 2014-2020 w województwie opolskim.

Strategia komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020