W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków zamieszczono komunikat w sprawie zmiany regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, nabór XXIII (02-09.11.2021 r.).