Zapraszamy beneficjentów RPO WO 2014-2020 na szkolenie on-line pn. Zasady promocji projektów współfinansowanych ze środków RPO WO 2014-2020

Szkolenie odbędzie się 1 grudnia 2021 r. (środa) w godz.10:00 – 13.00.

Szkolenie  będzie zrealizowane w formule on-line na platformie ZOOM.

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 1. Z jakich dokumentów wynikają obowiązki informacyjne i promocyjne?
 2. Jak zmieniały się zasady oznakowania na przestrzeni perspektywy 2014-2020?
 3. Jakie są główne obowiązki informacyjne i promocyjne?
 4. Jakie są obowiązkowe elementy oznakowania?
 5. Jakie są zasady stosowania zestawienia znaków?
 6. Jak oznaczać małe przedmioty promocyjne?
 7. Jakie są zasady umieszczania plakatu lub tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej?
 8. Jakie informacje powinny być zamieszczone na stronie internetowej?
 9. Jak udokumentować realizację działań informacyjnych i promocyjnych?
 10. Techniczne aspekty tworzenia znaków i zestawień znaków
 11. Najczęstsze błędy w oznakowaniu projektów współfinansowanych ze środków RPO WO 2014-2020

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Potwierdzenie zapisu na szkolenie wraz z linkiem dostępowym do szkolenia zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: promocjarpo@opolskie.pl