Zapraszamy beneficjentów RPO WO 2014-2020 na dwudniowe, bezpłatne szkolenia specjalistyczne:

Dzień 1: Zamówienia publiczne w projektach unijnych – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę z uwzględnieniem nowej ustawy PZP – wprowadzenie, warunki podmiotowe i przedmiotowe udziału w postępowaniu oraz pozycja wykonawcy w zamówieniach publicznych

Dzień 2: Zamówienia publiczne w projektach unijnych – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę z uwzględnieniem nowej ustawy PZP – tryb postępowania, wybór oferty oraz umowy w zamówieniach publicznych

Terminy i miejsce szkolenia :

18 i 19 października

2021 r

 (poniedziałek i wtorek), godz. 9:30 – 15:30

REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Miejsce:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”,

ul. Piastowska 14, Opole,

sala Orła Białego

4 i 5 listopada

2021 r

 (czwartek i piątek), godz. 9:30 – 15:30

REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Miejsce:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”,

ul. Piastowska 14, Opole,

sala Orła Białego

15 i 16 listopada

2021 r

 (poniedziałek i wtorek), godz. 9:30 – 15:30

REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Miejsce:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”,

ul. Piastowska 14, Opole,

sala Orła Białego

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 REKRUTACJA  ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając w przycisk Zapisz się i wybierając jeden termin.

Ilość miejsc ograniczona (50 osób).

Rekrutacja zostanie automatycznie zakończona po wyczerpaniu dostępnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszenia.

Szkolenie prowadzi Tomasz Glinkowski

Program szkolenia

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscach szkoleń.

Uczestnicy szkoleń biorą w nich udział na własną odpowiedzialność; organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie się uczestników koronawirusem.

Organizator w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu realizacji szkoleń zapewni zwiększenie fizycznej odległości miedzy uczestnikami szkoleń, uniemożliwiając samodzielny wybór miejsca na sali szkoleniowej.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 77/54 16  277 lub adresem e-mail: promocjarpo@opolskie.pl