Podczas webinarium będzie można uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie obędzie się 21 września 2021 r. (piątek) o 10:00. (zmiana terminu z dnia 10 września 2021)

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do 17 września do 14:00) i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Link do platformy, na której odbędzie się wydarzenie, zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.

Dla kogo

Zapraszamy osoby fizyczne z obszaru woj. opolskiego zamierzające założyć działalność gospodarczą, pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo) oraz osoby pracujące (zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, na umowach krótkoterminowych, których miesięczne zarobki nie przekraczają płacy minimalnej).

Program spotkania

  • 10.00 – Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematu spotkania, kwestie organizacyjne
  • 10.10 – Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim
  • 10.20 – Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020
  • 11.30 – Pytania i odpowiedzi, zakończenie spotkania

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie
ul. Słowiańska 19
48-300 Nysa
tel.: (77) 448 99 63
e-mail lpi.nysa@opolskie.pl