Informacje o webinarium

Webinarium skierowane jest do podmiotów zainteresowanych złożeniem swojej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wsparcia kształcenia ustawicznego mieszkańców Województwa Opolskiego poprzez realizację Europejskiego Budżetu Obywatelskiego (EBO), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obszarem tematycznym zadania jest: kształcenie i szkolenie mieszkańców Województwa Opolskiego w ramach systemu formalnego i pozaformalnego, z wyjątkiem form kształcenia w zakresie języków obcych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Realizować można w szczególności: szkolenia, kursy, seminaria, studia podyplomowe. Grupą docelową są dorośli mieszkańcy województwa opolskiego.

Spotkanie online skierowane jest do podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty w omawianym konkursie ofert, tj. do potencjalnych organizatorów szkoleń, kursów, seminariów, studiów podyplomowych itp. Podczas spotkania online omówione zostaną zasady udziału w ww. konkursie ofert.

Informacje o podmiotach uprawnionych do składania ofert oraz o zasadach konkursu znajdują się pod tym adresem. Więcej informacji o Europejskim Budżecie Obywatelskim można znaleźć na stronach: https://ebo.opolskie.pl oraz https://www.facebook.com/ebo.opolskie/.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie obędzie się online 20 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 12:00.

Spotkanie moderowane będzie przez pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu. Wezmą w nim udział pracownicy Zespołu ds. realizacji Europejskiego Budżetu Obywatelskiego.

Podmioty chcące wziąć udział w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 19.07.2021 r. do godziny 14:00. Potwierdzenie zgłoszenia na spotkanie wyślemy mailowo do 19.07.2021 r.

Link do platformy, na której odbędzie się webinarium prześlemy Uczestnikom spotkania w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.

 

Więcej informacji o EBO

„Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego” to projekt własny Samorządu Województwa Opolskiego realizowany w działaniu 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest inwestowanie w kształcenie ustawiczne oraz szkolenia i kursy zwiększające kwalifikacje zawodowe mieszkańców regionu.

W projekcie EBO organizacje pozarządowe (i inne uprawnione podmioty) z terenu województwa opolskiego zaangażowane będą w realizację zadań publicznych mających na celu podnoszenie kompetencji i kwalifikacji mieszkańców Opolszczyzny. Grupę docelową szkoleń stanowić będą pełnoletnie osoby mieszkające w województwie opolskim. Projekt zakłada realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert. Nowością jest udział dorosłych mieszkańców regionu w głosowaniu na wybrane projekty. Głosowanie stanowić będzie ważny element oceny merytorycznej.

NGO przystępując do otwartego konkursu ofert przedstawią zadania publiczne, w których określony zostanie zakres i charakter form kształcenia wraz z uzasadnieniem potrzeby ich realizacji, planowane rezultaty oraz grupa docelowa. Spośród wszystkich zadań w ramach otwartych konkursów wybrane zostaną te, które uzyskają największą sumę punktów z oceny merytorycznej i głosowania mieszkańców. Następnie wybrane oferty będą realizowane na podstawie umów podpisanych z organizacjami pozarządowymi.

Dla kogo

  • podmioty uprawnione do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert, zgodnie z pkt V ogłoszenia o konkursie, dostępnego pod tym adresem.

Program spotkania

  • 12.00 – przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematu spotkania, kwestie organizacyjne
  • 12.05 – przedstawienie zasad udziału w otwartym konkursie ofert na realizację Europejskiego Budżetu Obywatelskiego w województwie opolskim
  • 12.35 – oferta Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim
  • 12.40 – pytania i odpowiedzi, konsultacje indywidualne
  • ok. 13.00 – zakończenie spotkania

Organizator

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Leona Powolnego 8, 45-078 Opole

tel.: 77 44 04 720-722

e-mail: info@opolskie.pl

 nowy logotyp - PI - RP - OPOLSKIE - UE EFSI (2)

EBO_logo-335x151