Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia negocjacji projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych   i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Negocjacje projektów wydłużono do 14 maja 2021 r.