Szanowni Państwo, Beneficjenci perspektywy finansowej 2021-2027,

Instytucja Zarządzająca informuje, że do czasu uruchomienia pierwszych naborów kolejnej perspektywy, podmioty, które mogą w przyszłości być zainteresowane pozyskaniem dofinansowania w ramach perspektywy finansowej 2021- 2027, a obecnie rozpoczynają bądź planują rozpoczęcie realizacji projektów, w tym udzielanie zamówień publicznych, mogą obecnie zamieszczać ogłoszenia o zamówieniu w Bazie konkurencyjności.

Kwestie techniczne:

  • dedykowany nr naboru: POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21 – taki sam dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów,
  • tytuł naboru – powinien zawierać odniesienie do perspektywy finansowej 2021-2027,
  • zasady merytoryczne w zamówieniach publicznych – do czasu wejścia w życie właściwych wytycznych stosować rozwiązania wynikające z obecnie obowiązujących regulacji,

Niniejsza rekomendacja  wydana jest na podstawie stanowiska Ministerstwa Funduszy I Polityki Regionalnej, DKF-IV.6517.14.2021.PW z dnia 16.04.2021 r.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:
Tel: 501 568 878
E-mail: b.roman@opolskie.pl