Serdecznie zapraszamy opolskie organizacje pozarządowe do rejestracji w Bazie Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego.

Baza Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego to nowa platforma  współpracy i komunikacji Samorządu Województwa Opolskiego z trzecim sektorem, a także mieszkańców regionu z organizacjami pozarządowymi.

Organizacje pozarządowe  zarejestrowane w Bazie będą otrzymywać cykliczne informacje na temat skierowanych do nich inicjatyw podejmowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego,  w tym o naborach do otwartych konkursów ofert, Europejskim Budżecie Obywatelskim, webinariach, szkoleniach i innych formach wsparcia trzeciego sektora przez Samorząd.

Rejestracja w Bazie stwarza ponadto możliwość zaprezentowania swoich działań szerokiemu gronu odbiorców. Baza usprawni również proces komunikacji pomiędzy organizacjami a pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i jednostek podległych.

Dla mieszkańców województwa natomiast Baza stanowić będzie przejrzyste źródło informacji o działalności zarejestrowanych w niej organizacji pozarządowych w podziale na powiaty/gminy i obszar działania.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja pod linkiem: https://bazango.opolskie.pl/