17 marca 2021 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów dot. PSZOK złożonych w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków